Obnova uličních stromořadí Praha 3, ulice Jeseniova

Ulice Jeseniova je páteřní komunikací Prahy 3. V části kolem vozovny Žižkov původně rostly sloupovité topoly, které začaly být díky své velikosti a zdravotnímu stavu pro své okolí nebezpečné. Výměna a dosadby stromů proběhly v několika etapách. V roce 2004 bylo v ulici vysazeno 46 sloupovitých habrů a v roce 2015 dalších 10 habrů. Během výsadeb byly také nově upraveny výsadbové mísy v zeleném pásu a opraveny přilehlé chodníky narušené kořenovými náběhy od topolů. V rámci inženýrské činnosti byly zajištěny zákresy a vyjádření všech správců sítí a zapracování jejich podmínek k realizaci.


Investor:

Městská část Praha 3, OTSMI

Stupeň:

Jednostupňová realizační dokumentace

Termín zpracování:

4/2004 úsek Na Vápence – Strážní

5/2015 úsek Za Žižkovskou vozovnou – Strážní

Rozsah prací:

Návrh obnovy stromů

Oprava chodníků po likvidaci pařezů

Inženýrská činnosti při zajištění vyjádření správců sítí a projednání navržených opatření s DOSS

Realizace výsadeb:

podzim 2015


Potřebujete zpracovat podobný projekt?

Odešlete nám zprávu, ozveme se Vám zpět!

Váš email*

Vaše zpráva*