BB Centrum – objekt DELTA, Praha 4 – Michle

Objekt DELTA náleží do komplexu moderních administrativních budov BB Centra v Michli. Zeleň kolem budovy navazuje na předchozí etapy výstavby a tvoří propojení mezi jednotlivými stavbami. U objektu Delta vznikl nový významný veřejný prostor s vodními prvky, kudy prochází návštěvníci komunitního centra a budoucího městského parku. Motiv a vlastní řešení vodního kanálu, který zároveň slouží jako retence pro zachycení srážkové vody je dílem hlavního architekta, ateliéru Aulík Fišer architekti. V rámci sadových úprav se řešily nestandardní technologie zakládání zeleně, výběr vhodných materiálů a detailní osázení areálu. Součástí byl i návrh zelených střech v 9NP a interiérová zeleň na recepcích.


Investor:

BB Centrum Building Delta a.s.

Generální projektant:

Aulík Fišer architekti s.r.o.

Spolupráce:

ITTEC s.r.o. (závlaha)

Dodavatel stavby:

GEMO Olomouc, spol. s r.o.


Rozsah prací:

Návrh sadových úprav v okolí budovy a zeleň na střechách, automatický závlahový systém ve stupni DUR, DSP a DVZ. Zapracování změn stavby do sadových úprav, finální osazovací plány a výkazy výměr (etapizace), autorský dozor při realizaci stavby

Termín zpracování:

2009 – 2015

Potřebujete zpracovat podobný projekt?

Odešlete nám zprávu, ozveme se Vám zpět!

Váš email*

Vaše zpráva*