Zahrady

26 let

zkušeností

215

zrealizovaných zahrad

3

projektanti

Projekt zahrady

První schůzka a požadavky klienta

Nejprve se spolu sejdeme na vaší zahradě. Probereme zde vaše představy a přání. Zahradu si zaměříme (v případě rozsáhlého a členitého pozemku povoláme geodeta) a nafotíme původní stav. Na konci první schůzky se dozvíte:

 • Cenový odhad zpracování projektu
 • Termín do kdy Vám projekt zpracujeme
 • Odpovědi na vaše otázky

Zpracování projektu

Podle Vašich požadavků vypracujeme nejdříve studii, ze které bude patrné nové uspořádání zahrady a rozložení hmot. Nad studií můžeme diskutovat o využití jednotlivých ploch a způsobu jejich osázení. Po vzájemné shodě na konceptu následně zpracujeme prováděcí projekt, který bude základem pro realizaci zahrady.

Předání projektu klientovi

Prováděcí projekt, podle kterého bude možné navržené úpravy realizovat, obsahuje následující části:

 • Celková situace zahrady
 • Osazovací plán
 • Prováděcí detaily a vytyčení
 • Pohledy do zahrady
 • Průvodní zpráva
 • Nabídkový rozpočet k realizaci

Realizace zahrady

Cenová nabídka

Máte-li zpracovaný projekt, naceníme vám ho. Dodáme vám detailně vypracovaný položkový rozpočet. Po odsouhlasení se můžeme pustit do práce.

Přípravná fáze zakázky

Objednáme materiál (kámen, dlažba, substráty), zkompletujeme si vše potřebné, zajistíme rostliny. Podle vašich i našich možností si domluvíme termín realizace.

Realizace zakázky

 • hrubé terénní úpravy
 • jemné terénní úpravy
 • stavební práce
 • výsadby
 • mulčování
 • založení trávníku (výsevem, položení travního koberce)

Předání zakázky klientovi

Nakonec s vámi zahradu projdeme, seznámíme vás s údržbou a odsouhlasíme si provedené práce. Poté vše vyúčtujeme a zašleme vám fakturu.

Údržba zahrady

Převezmeme do údržby vaši stávající zahradu

Máte-li již zrealizovanou zahradu a nevíte si s ní rady, přijedeme k vám a navrhneme řešení. Domluvíme se na frekvenci údržby (jarní, podzimní, kácení stromů, prořezání keřů). Práce naceníme a domluvíme termín

Vybrané projekty zahrad, které jsme zpracovali