Revitalizace lokality „Kopec“ na městský park pro volný čas a sportovně rekreační vyžití, Lidická ulice, Ostrov

Lokalita „Kopec“ v Lidické ulici v Ostrově je rozlehlé území o velikosti 9,1 ha, skutečně kopec, který na jedné straně sousedí s centrem města a se sídlištěm, zatímco na druhé straně přechází do zahrádkářské kolonie. Všichni, kdo plochou procházejí, jsou návštěvníci parku a mají různorodé požadavky. Původní porost tvořily neudržované plochy zeleně, kde po rozsáhlých probírkách a pěstebních opatřeních vznikl městský park pro volný čas a sportovně rekreační vyžití. V parku byla vystavěna nová cestní síť s veřejným osvětlením, bylo zde umístěno dětského hřiště a venkovní fitness, v celé lokalitě je rozmístěn nový mobiliář. Hlavní páteřní komunikace ve směru východ – západ je navržena také pro in-line bruslení a pro cyklisty.


Investor:

Město Ostrov

Zhotovitel stavby:

Colas CZ, a.s.

Realizace stavby:

2014 – 2015

Rozsah prací:

Dendrologický průzkum, návrh kácení a pěstebních opatření stávajících dřevin. Návrh nového městského parku pro sportovní a rekreační využití obyvatel města ve studii a dokumentace pro provedení stavby. Změny dokumentace za účelem snížení nákladnosti realizace a provozních nákladů. Vyznačení dřevin v terénu a dohled při jejich kácení.        Autorský dozor při realizaci stavby, příprava etapizace projektu.

Termín zpracování projektu:

2011 – 2015

Potřebujete zpracovat podobný projekt?

Odešlete nám zprávu, ozveme se Vám zpět!

Váš email*

Vaše zpráva*