Obnova uličních stromořadí Praha 3, náměstí Barikád – obvodová alej

Během obnovy stromořadí bylo po obvodu náměstí vysazeno 23 mladých stromů. K výsadbě byl navržen břestovec západní, který je v ulicích Prahy méně používaným druhem. Součástí návrhu byla úprava výsadbových mís v chodníku, řešení ochrany kmenů před mechanickým poškozením a technologie ochrany dotčených inženýrských sítí. V rámci inženýrské činnosti byly zajištěny zákresy a vyjádření všech správců sítí a zapracování jejich podmínek k realizaci.


Investor:

Městská část Praha 3, OTSMI

Stupeň:

Jednostupňová realizační dokumentace

Termín zpracování:

9/2013 – 2/2014

Rozsah prací:

Dendrologický průzkum stávajících dřevin.

Návrh obnovy obvodových alejí kolem náměstí Barikád.

Inženýrská činnosti při zajištění vyjádření správců sítí a projednání navržených opatření s DOSS.

Realizace stavby:

podzim 2014


Potřebujete zpracovat podobný projekt?

Odešlete nám zprávu, ozveme se Vám zpět!

Váš email*

Vaše zpráva*