Rekonstrukce náměstí 5. května v Čelákovicích

Cílem rekonstrukce náměstí bylo vytvořit v centru města volný přehledný prostor, důstojné náměstí jako příjemné místo pro setkávání občanů a pořádání kulturních a společenských akcí. Silnice, která původně rozdělovala náměstí na dvě poloviny, byla přesunuta do jeho jižní poloviny. Došlo tím k jasnému oddělení komunikace a místa pro pohyb pěších. Centrální část tvoří dlážděný prostor a tři vodní prvky v podélné ose (kamenná kašna, vodní kanál a vodotrysk). Základní kompoziční osnovu zeleně tvoří platanová alej, která lemuje vnitřní okraj severní a jižní poloviny parku. Zpevněné plochy doplňuje originální mobiliář a kvetoucí záhony.


Investor:

Město Čelákovice

Generální projektant:

Ing. arch. M. Tichý & Ing. arch. K. Kolářová

Stupeň:

Dokumentace pro provedení stavby

Termín zpracování:

6/2009

Rozsah prací:

Dendrologický průzkum a návrh kácení dřevin, návrh sadových úprav

Termín realizace:

6/2011 – 7/2012

Zhotovitel:

Metrostav, a.s.


Potřebujete zpracovat podobný projekt?

Odešlete nám zprávu, ozveme se Vám zpět!

Váš email*

Vaše zpráva*