Logo

ČINNOSTI

Zelené střechy

Střechy jsou zatím málo využívanou plochou vhodnou k ozelenění našich měst a obcí. Střešní zahrady je možné řešit jako pobytové, rekreační či reprezentační prostory. Architektonické řešení zelených střech spočívá především ve správném výběru způsobu ozelenění (intenzivní nebo extenzivní) a v přesném návrhu izolačních vrstev. Při projektování zelených střech je potřeba brát v potaz statickou únosnost stavby a na základě důsledného rozboru stanovištních podmínek zvolit odpovídající rostlinný materiál.

Polyfunkční dům River Diamond, Praha 8