Logo

ČINNOSTI

Projekty údržby, pěstebních opatření, náhradních výsadeb

Sadovnická kompozice není statická, během let se vyvíjí, rozrůstá, přeměňuje se, nabývá objem až se rozpadá. Aby její trvání bylo co možná nejdelší, je nutné se o tuto kompozici starat, pečovat a to nejlépe na základě podkladů zpracovaných odborníky v tomto oboru. Jedná se o podklady pro udržování travnatých ploch, keřových skupin, stromů, trvalkových záhonů. Navrhovanými opatřeními jsou průklesty, ošetření poškozených nebo napadených dřevin, kompletní péče o travnaté plochy, kácení dřevin a následné náhradní výsadby.