Logo

ČINNOSTI

Projekty sadových úprav veřejné zeleně

Veřejná zeleň zahrnuje sadovnické úpravy parků, okolí bytové zástavby, kulturních a obchodních center, výrobních areálů apod. Počátečním krokem při návrhu těchto úprav je logické řešení základního kompozičního uspořádání prostoru včetně jeho funkční a provozní náplně. Při návrhu je důležité plně využít všech funkcí zeleně (mikroklimatická, hygienická, estetická, ekologická), dále prostor doplnit o vhodné prvky drobné zahradní architektury.

Západní město - Stodůlky, Praha

 

Bytové domy - Nová Harfa, Praha