Logo

ČINNOSTI

Doprovodná zeleň komunikací

V blízkosti komunikací se jedná o specifické pěstební podmínky, proto je velmi důležité správně navrhnout kde a jaké rostliny budou vysazeny. Tato činnost by měla být zcela v rukou odborníků - zahradních architektů, kteří jsou schopni zajistit zákresy inženýrských sítí, navrhnout speciální technologii výsadeb, doporučit vhodný sortiment rostlin i kompletní technologii úprav. Součástí projektu je výkaz výměr a materiálů.

Rekonstrukce uličního stromořadí - Praha 3