Logo

ČINNOSTI

Dětská hřiště, sportovní a rekreační areály

Projekty dětských hřišť, sportovních a rekreačních areálů obsahují kompoziční řešení prostoru, jeho funkční náplň, provozní vazby. Navrhované herní prvky musí být testy prověřené produkty, je potřeba respektovat ochranné zóny, využívat vhodné materiály. Vznikne tak bezpečné a inspirující herní prostředí pro děti i dospělé. U rekreačních a zdravotnických objektů musí být kladen důraz na psychologický aspekt zamýšlených úprav a celkově příznivé působení na lidskou psychiku.

Bytové jednotky Bohdalec, Praha 10

 

Dětské hřiště v ulici Soborská, Praha 6