Logo

ČINNOSTI

Dendrologické průzkumy

Dendrologické průzkumy jsou zpracovávány podle Metodiky ohodnocování dřevin rostoucích mimo les ( Český ústav ochrany přírody). Jejich součástí je popis území, grafické znázornění stávajících dřevin do digitálních podkladů, vyhodnocení dendrometrického potenciálu dřevin, tabulka dendrometrických hodnot a finanční ocenění dřevin. Pro potřeby odborů městské zeleně či odborů životního prostředí se zpracovává návrh dřevin ke kácení, popřípadě i plán náhradních výsadeb.

Polyfunkční objekt Mlynářka - Praha 5