Logo

ČINNOSTI

Rekonstrukce a výstavby nových cest a zpevněných ploch

Cesty a chodníky

Hlavním úkolem cest v sadovnických úpravách je zpřístupnění zelených ploch, popř. jejich rozčlenění. Použité materiály a rozměry cest musí být přizpůsobeny jejich účelu (pojezdové, nebo pochozí). Neméně důležitá je jejich estetická funkce, která souvisí s jejich ztvárněním,    ale i se směrováním vnímání prostorové kompozice a pohybu.

Naše firma provádí kompletní stavbu cest a chodníků i jejich rekonstrukci.

Mlatové cesty - pochozí

Mlatová cesta - pochozí

 

Mlatová cesta - pochozí

Mlatové cesty - pojezdové

Mlatová cesta - pojezdová

 

Mlatová cesta - pojezdová

Cesty z přírodního kamene

Kamenná cesta - řez
Cesta z přírodního kamene

 

Šlapáky

Šlapáky

 

Šlapáky

Dlážděné plochy

Jedná se o zatěžované plochy, na které jsou kladeny specifické nároky, které je nutno zohlednit při jejich realizaci a zvolit vhodný dlažební materiál a příslušné nosné vrstvy. Nelze však zcela opomenout výtvarné působení dlážděných ploch, na kterém se podílí povrch a barva materiálů, způsob kladení, kresba spár i vazba ploch.

Naše firma nabízí realizaci dlážděných ploch z přírodních i umělých materiálů.

Dlážděné plochy

Dlažba - technický řez
Dlažba - technický řez                                                                                         

Zatravňovací dlaždice

Zatravňovací dlaždice

 

Zatravňovací dlaždice